Hvad er udeskole ?

På Asgård Skole er der i forbindelse med skolereformen 2014 oprettet udeskole med 5 timer ugentligt. Det er tanken, at så mange klasser som muligt skal drage fordel af læringen i udeskolen. Udeskole handler om at aktivere alle skolefag i en integreret undervisning, hvor ude– og indeaktiviteter spiller tæt sammen og opfylder de nye mål fra 2014. Udeskolen tager alvorligt, at børn ikke er skabt til at sidde stille mange timer om dagen, og at de lærer bedst, når hele kroppen er med i undervisningen. Eleverne lærer om virkeligheden ude i virkeligheden, dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.
Vi skelner mellem ekskursioner og regelmæssige aktiviteter, hvor lærerne inddrager omgivelserne i en faglig sammenhæng en halv eller hel dag hver uge over en længere periode.

Hvad skal der være i en udeskole?

Der behøver ikke at være grønt, man kan bruge både natur og kulturinstitutioner. Man kan arbejde med emner i skoven, i søen, men det kan også være undervisning på for eksempel kirkegårde, fabrikker, museer eller parker. Og i forhold til den nye reform, vil begrebet nok tage en ny drejning. Reformen lægger op til mere tid i skolen og mere fysisk aktivitet, som giver nye muligheder, men det er ikke bare et spørgsmål om at være ude – det handler om kombinationen af læring og kropslig aktivitet.

  • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
  • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
  • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
  • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
  • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
  • Naturen er et mulighedsrum.

Udebørn er sundere børn end indebørn, ja, skov og natur er et lægemiddel uden bivirkninger kan man læse i Naturvejlederen (2:2005).